Nuwaidrat Al Nuwaidrat

Bahrain Premier League 03/07 16:45 - 阿尔拿加马 v Nuwaidrat W 3-7
Bahrain Premier League 03/02 19:10 - 伊萨城 v Nuwaidrat W 82-84
Bahrain Premier League 02/26 15:00 - Samaheej v Nuwaidrat L 77-75
巴林杯 02/22 15:00 7 阿尔麦纳麦 v Nuwaidrat L 99-74
Bahrain Premier League 01/30 16:31 - 阿尔哈拉 v Al Nweidrat L 80-77
Bahrain Premier League 01/22 15:32 - Nuwaidrat v 席特拉 W 86-79
Bahrain Premier League 01/16 14:55 - Al Nweidrat v 巴林 W 81-64
Bahrain Premier League 01/09 16:47 - Nuwaidrat v Samaheej W 86-74
Bahrain Premier League 01/07 16:45 - 阿尔拿加马 v Nuwaidrat W 70-99
Bahrain Premier League 12/26 16:45 - 伊萨城 v Al Nweidrat L 87-84
Bahrain Premier League 12/19 14:45 - Nuwaidrat v 穆哈拉格 L 83-103
Bahrain Premier League 12/12 16:45 - Al Nuwaidrat v 巴林阿尔伊蒂哈德 L 62-73
Bahrain Premier League 12/03 14:45 - 麦纳麦阿尔艾利 v Al Nweidrat L 93-64
Bahrain Premier League 11/28 16:45 - Nuwaidrat v 席特拉 L 75-78
Bahrain Premier League 11/21 16:45 - 阿尔里法 v Nuwaidrat L 78-65
Bahrain Premier League 10/22 15:00 - Nuwaidrat v 阿尔麦纳麦 L 84-118
Bahrain Premier League 10/18 16:45 - Nuwaidrat v 阿尔哈拉 L 78-83
Bahrain Premier League 10/03 16:45 - Nuwaidrat v 巴林 W 79-46
Bahrain Premier League 03/21 14:30 - Nuwaidrat v 伊萨城 D 0-0
巴林杯 03/15 16:00 - 阿尔里法 v Nuwaidrat W 26-29
Bahrain Premier League 03/04 15:00 - 阿尔里法 v Nuwaidrat L 67-66
Bahrain Premier League 03/01 16:45 - Nuwaidrat v 阿尔里法 L 60-70
Bahrain Premier League 01/31 16:45 - Nuwaidrat v 阿尔麦纳麦 L 62-68
Bahrain Premier League 01/27 15:00 - 艾希迪 v Al Nweidrat W 57-101
Bahrain Premier League 01/23 16:45 - Nuwaidrat v 巴林阿尔伊蒂哈德 W 58-51
Bahrain Premier League 01/19 15:00 - 巴林阿赫利 v Al Nweidrat L 82-78
Bahrain Premier League 01/15 15:00 - Samaheej v Al Nweidrat W 51-76
Bahrain Premier League 01/06 15:00 - 阿尔里法 v Nuwaidrat L 86-84
Bahrain Premier League 01/03 15:00 - Nuwaidrat v 席特拉 W 84-64
Bahrain Premier League 12/30 16:45 - 阿尔拿加马 v Al Nweidrat W 77-83