Evgeny Anisimov

结果

莫斯科职业联赛 10/19 07:30 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov L 3-0
莫斯科职业联赛 10/19 06:30 - Aleksandr Kolmin v Evgeny Anisimov L 3-2
莫斯科职业联赛 10/19 05:30 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov L 3-1
莫斯科职业联赛 10/19 05:00 - Evgeny Anisimov v 奥列格•梅尔科夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 10/18 06:30 - Evgeny Anisimov v Pavel Vshivkov - 已取消
莫斯科职业联赛 10/18 06:00 - 谢尔盖•穆斯利科夫 v Evgeny Anisimov D 已取消
莫斯科职业联赛 10/18 04:30 - Evgeny Anisimov v Kim Sen L 0-3
莫斯科职业联赛 10/15 08:00 - 奥列格•梅尔科夫 v Evgeny Anisimov L 3-0
莫斯科职业联赛 10/15 06:30 - 弗拉基米尔•沃洛加宁 v Evgeny Anisimov W 0-3
莫斯科职业联赛 10/15 05:30 - 奥列格•贝鲁金 v Evgeny Anisimov W 0-3
莫斯科职业联赛 10/15 05:00 - Evgeny Anisimov v 奥列格•梅尔科夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 10/06 12:15 - Evgeniy Kobelev v Evgeny Anisimov W 1-3