Ilya Novikov

结果

莫斯科职业联赛 11/26 15:45 - Ilya Novikov v Igor Mikhailov W 3-2
莫斯科职业联赛 11/26 14:45 - Oleg Kutuzov v Ilya Novikov L 3-1
莫斯科职业联赛 11/26 13:45 - Igor Mihaylov v Ilya Novikov W 0-3
莫斯科职业联赛 11/26 13:15 - Ilya Novikov v Igor Abelmasov L 1-3
莫斯科职业联赛 11/26 01:45 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov L 0-3
莫斯科职业联赛 11/26 01:15 - Ilya Novikov v Artem Suntsov L 1-3
莫斯科职业联赛 11/26 00:15 - Anatoly Ilin v Ilya Novikov L 3-0
莫斯科职业联赛 11/25 22:45 - Ilya Novikov v Vladimir Nemashkalo W 3-0
莫斯科职业联赛 11/25 21:45 - Nikita Sukharnikov v Ilya Novikov W 2-3
莫斯科职业联赛 11/24 16:15 - Ilya Novikov v Igor Abelmasov L 1-3
莫斯科职业联赛 11/24 15:15 - 丹尼斯•莫洛佐夫 v Ilya Novikov W 0-3
莫斯科职业联赛 11/24 14:15 - Ilya Novikov v Dmitry Korneev W 3-0