MKS Orlicz Suchedniow

波兰4 Liga 05/12 03/25 19:00 - MKS Orlicz Suchedniow v Lerko Kielce 23-14
波兰4 Liga 05/12 03/12 18:30 - Lerko Kielce v MKS Orlicz Suchedniow 19-24
波兰4 Liga 05/12 01/28 19:00 - MKS Orlicz Suchedniow v Emeryk SK Nowa Slupia 24-20
波兰4 Liga 05/12 11/12 19:00 - MKS Orlicz Suchedniow v Volley Jedrzejów 25-21
波兰地区联赛 星期天 05/19 10/29 19:00 - MKS Orlicz Suchedniow v LZS Gorno 25-24
07/18赛事 10/22 17:47 - MKS Orlicz Suchedniow v KPS Nowiny 25-23