Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua

越南公开赛 女双 09/11 09:00 5 Miki Kashihara/Miyuki Kato v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-1
秋田大师 WD 08/14 04:00 5 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 樱本绚子/高畑幸子 0-2
海得拉巴公开赛 女双 08/08 14:45 4 Ha Na Baek/郑景银 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
海得拉巴公开赛 女双 08/07 11:30 5 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 阿帕娜•巴兰/普拉加克塔•沙旺特 2-0
马来西亚国际赛 女双 06/19 08:55 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v Yee See Cheah/Peiy Yee Payee Lim 1-2
越南国际赛 女双 04/11 10:15 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 林秀娴/Pearly Koong Le Tan 0-2
越南国际赛 女双 04/11 10:15 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 林秀娴/Pearly Koong Le Tan 11-18
越南国际赛 女双 04/10 09:30 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 林秀娴/Mei Xing Teoh 查看
印度公开赛 女双 03/28 11:45 4 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 宗功攀•吉迪特拉恭/Rawinda Prajongjai 0-2
印度公开赛 女双 03/26 13:15 5 Supamart Mingchua/Ruethaichanok Laisuan v Jakkampudi Meghana/Poorvisha Ram S 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 02/24 07:30 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v Yujia Jin/Ming Hui Lim 1-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 02/23 08:00 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v Fee Teng Liew/Masita Mahmudin 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 02/22 06:20 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v Putri Sari Dewi Citra/Yun Liang 2-1
吉拉尔迪拉国际赛 混双 08/08 12:50 5 Supamart Mingchua/Ruethaichanok Laisuan v 郭浴雯/Wan Ching Lin 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 07/25 04:55 5 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 宰焕金/Hye Rin Kim 0-2
印度尼西亚大师赛 混双 07/11 10:00 5 曹彤威/郑雨 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/09 03:30 5 Yulfira Barkah/Rosyita Eka Putra Sari v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/03 04:00 4 樱本绚子/高畑幸子 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/02 06:40 5 Soomi Lina Lee/贾丝汀•比列加斯 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 03/23 04:30 1 张净惠/Ching Tun Yang v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 01/11 09:40 4 德拉•德斯迪亚拉•哈里斯/里基•艾美莉雅•普拉蒂普塔 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 01/10 04:10 5 阿曼达•霍斯特罗姆/克莱拉 Nistad v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 09/06 10:00 5 德拉•德斯迪亚拉•哈里斯/里基•艾美莉雅•普拉蒂普塔 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-0
印度尼西亚大师赛 混双 08/03 06:55 4 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 乔诗峻/张殊贤 1-2
印度尼西亚大师赛 混双 08/02 07:55 5 Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v Wai Lun Ho/Chun Hei Tam 2-0
印度尼西亚大师赛 混双 06/01 12:30 4 史迪亚纳 Mapasa/格罗娅•萨莫维尔 v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 2-1
印度尼西亚大师赛 混双 05/31 07:15 1 Pattaranan Chamnaktan/Thanyasuda Wongya v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/30 11:29 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua v 本雅帕 Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard 21-18
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/30 07:43 - Rofahadah Supriadi Putri/Ganis Nur Rahmadani v Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 10-21
吉拉尔迪拉国际赛 混双 05/02 13:08 - Supamart Mingchua/Ruethaichanok Laisuan v 里琳•阿米莉亚/安娜Ching Yik Cheong 14-21