Qian Yang 4-2 Tracy Feng 2018-07-14 02:00

得分

1 2 3 4 5 6
Qian Yang 13 7 11 9 11 11
Tracy Feng 11 11 6 11 6 4