Bet Adis Bet Adis   Al Ashrafeya Al Ashrafeya
3 3分球 4
24 2分球 19
13 罚球 11
2 暂停 4
5 犯规 3
52 52
罚球命中率
61.1 61.1
Bet Adis Bet Adis   Al Ashrafeya Al Ashrafeya
0 3分球 2
13 2分球 8
10 罚球 7
5 暂停 4
6 犯规 6
71.4 71.4
罚球命中率
58.3 58.3

得分

1 2 H 3 4 F
23 13 36 16 18 70
15 16 31 14 18 63