Miner索利戈尔斯克 Miner索利戈尔斯克   Khimik沃斯克列先斯克 Khimik沃斯克列先斯克
3 得分 1
29 射门 14
4 判罚 3
0 以多打少进球 0
0 / 4 - 0 / 1

评论

得分

1 2 3 OT F
2 1 0 3
0 1 0 1

事件

  • 进球1 - 沙克迪奥
  • 进球2 - 沙克迪奥
  • 首先获得2 - 沙克迪奥
  • 2-0: 第一阶段得分
  • 进球3 - 沙克迪奥
  • 首先获得3 - 沙克迪奥
  • 进球4 - Khimik沃斯克列先斯克
  • 3-1: 第二阶段得分