MAC新布达 1-3 维也纳首都 2019-08-16 16:00

体育场: Tuskecsarnok

MAC布达佩斯 MAC布达佩斯   维也纳首都 维也纳首都
1 得分 3
0 射门 0
9 判罚 9
40 以多打少进球 0
2 / 5 - 0 / 11

得分

1 2 3 F
0 0 1 1
1 1 1 3

事件

  • 进球1 - 维也纳首都 -
  • 第一阶段后得分 - 0-1
  • 进球2 - 维也纳首都 -
  • 首先获得2 - 维也纳首都
  • 第二阶段后得分 - 0-2
  • 进球3 - MAC新布达 -
  • 进球4 - 维也纳首都 -
  • 首先获得3 - 维也纳首都
  • Score After 3rd Period - 1-3