芬兰Mestis

DateR主场 v 客场-
04/17 15:00 - [3] K-瓦恩塔 v 萨普科 [1] 0-1
04/15 14:00 - 萨普科 v K-瓦恩塔 3-0
04/14 15:30 - [3] K-瓦恩塔 v 萨普科 [1] 1-6
04/12 15:30 - 特图 v 埃斯波联 2-3
04/12 15:30 - 萨普科 v K-瓦恩塔 4-1
04/07 15:30 - K-瓦恩塔 v 特图 2-1
04/05 15:30 - 特图 v K-瓦恩塔 4-0
04/03 15:00 - [3] K-瓦恩塔 v 特图 [2] 1-3
04/03 15:00 - [5] 埃斯波联 v 萨普科 [1] 0-3
04/01 14:00 1 IPK v JYP-Akatemia 2-1
04/01 14:00 - 萨普科 v 埃斯波联 3-2
04/01 12:00 - [2] 特图 v K-瓦恩塔 [3] 1-2
03/31 15:30 - K-瓦恩塔 v 特图 4-3
03/31 15:30 1 JYP-Akatemia v IPK 1-3
03/31 15:30 - 萨普科 v 埃斯波联 5-1
03/31 15:18 - [5] 埃斯波联 v 萨普科 [1] 1-5
03/29 15:30 - 特图 v K-瓦恩塔 2-4
03/29 15:30 1 IPK v 霍其 6-3
03/29 15:30 - 萨普科 v 埃斯波联 2-1
03/26 14:00 1 JYP-Akatemia v JHT 7-2
03/24 16:30 - [5] 埃斯波联 v Hermes [4] 5-1
03/24 16:30 1 JYP-Akatemia v 霍其 2-4
03/24 16:30 1 IPK v JHT 4-3
03/22 16:30 - Hermes v 埃斯波联 2-3
03/22 16:30 1 霍其 v IPK 2-0
03/20 16:30 - [5] 埃斯波联 v Hermes [4] 2-3
03/20 16:30 - Heinolan Peliitat v 特图 1-2
03/20 16:30 1 JHT v 霍其 2-3
03/20 16:30 - [6] 约其普甲特 v K-瓦恩塔 [3] 1-2
03/20 16:30 - Keupa HT v 萨普科 1-5