Artem Tsitselskii @ 莫斯科职业联赛

日期R主队 v 客队-
10/25 01:15 - Artyom Tsitselsky v Evgeniy Glazun - 查看
10/25 01:15 - Alik Girevenkov v Artyom Tsitselsky - 查看
10/25 00:15 - Alik Girevenkov v Artem Tsitselskii - 查看
10/24 22:45 - Artyom Tsitselsky v 蒂莫菲•尤西波夫 - 查看
10/24 21:45 - 伊万·索尔达托夫 v Artyom Tsitselsky - 查看
10/17 02:15 - Artyom Tsitselsky v 弗拉基米尔•马沙洛夫 L 0-3
10/17 00:15 - Artyom Tsitselsky v 蒂莫菲•尤西波夫 L 2-3
10/16 23:15 - 德米特里•彼得罗琴科 v Artyom Tsitselsky W 0-3
10/16 22:15 - Evgeniy Glazun v Artyom Tsitselsky W 0-3
10/16 21:15 - Artyom Tsitselsky v 弗拉基米尔•马沙洛夫 W 3-2
10/12 20:15 - Mikhail Panochin v Artyom Tsitselsky W 2-3
10/12 18:45 - Artyom Tsitselsky v 雅罗斯拉夫•特罗扬诺夫 W 3-0
10/12 18:15 - Mikhail Panochin v Artyom Tsitselsky L 3-0
10/12 16:45 - Artyom Tsitselsky v Evgeniy Glazun W 3-2
10/12 01:45 - 奥列格•沙加洛夫 v Artyom Tsitselsky W 2-3
10/12 00:15 - Artyom Tsitselsky v 奥列格•沙加洛夫 L 0-3
10/11 23:15 - Valery Ivanov v Artyom Tsitselsky L 3-2
10/11 22:15 - 弗拉基米尔•马沙洛夫 v Artyom Tsitselsky W 2-3
10/11 21:15 - Artyom Tsitselsky v 伊万·索尔达托夫 L 0-3
10/10 02:15 - Artyom Tsitselsky v 伊万·索尔达托夫 L 1-3
10/10 00:15 - Artyom Tsitselsky v 奥列格•沙加洛夫 W 3-1
10/09 23:15 - 伊万·索尔达托夫 v Artyom Tsitselsky W 1-3
10/09 22:15 - 安德烈·基里连科 v Artyom Tsitselsky W 2-3
10/09 21:15 - Artyom Tsitselsky v Nikita Lyfenko W 3-2
10/05 20:15 - Artyom Tsitselsky v Evgeniy Glazun W 3-1
10/05 18:45 - Artyom Tsitselsky v 雅罗斯拉夫•特罗扬诺夫 W 3-0
10/05 18:15 - Evgeniy Glazun v Artyom Tsitselsky W 1-3
10/05 16:45 - Artyom Tsitselsky v 安德烈·基里连科 W 3-1
10/05 00:15 - Artyom Tsitselsky v 亚历山大•克拉夫登科夫 L 0-3
10/04 23:15 - 亚历山大•沃尔科夫 v Artyom Tsitselsky L 3-2