Henrikho Kho Wibowo

马来西亚国际赛 06/19 06:00 - 宋浚洋 v Henrikho Kho Wibowo 查看
马来西亚国际赛 06/18 06:00 - Muhammad Imran Khan v Henrikho Kho Wibowo 1-2
新西兰公开赛资格赛 04/29 22:35 - 宋浚洋 v Henrikho Kho Wibowo 20-15
越南国际赛 04/09 10:40 - Chia Hung Lu v Henrikho Kho Wibowo 查看
瑞士公开赛资格赛 女双 11/13 00:55 - 许仁豪 v Henrikho Kho Wibowo 16-14
瑞士公开赛资格赛 女双 10/23 08:00 1 阮进明 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 08/07 12:40 6 阮进明 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
瑞士公开赛资格赛 女双 07/10 02:35 - 卡蒂基•古尔沙恩•库马尔 v Henrikho Kho Wibowo 20-19
瑞士公开赛资格赛 女双 05/08 00:45 - 陆光祖 v Henrikho Kho Wibowo 20-12
瑞士公开赛资格赛 女双 01/09 02:40 - 米特胡恩•曼朱纳特 v Henrikho Kho Wibowo 20-7
印度尼西亚大师赛 混双 11/07 13:00 6 Chia Hung Lu v Henrikho Kho Wibowo 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 10/25 14:00 1 Faiz Rozain v Henrikho Kho Wibowo 2-1
吉拉尔迪拉国际赛 混双 08/09 02:30 1 陈孝承 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
印度尼西亚大师赛 混双 08/02 02:35 5 Henrikho Kho Wibowo v 苏拉布·维玛 0-2
印度尼西亚大师赛 混双 08/01 04:40 6 Peter Yan v Henrikho Kho Wibowo 0-2
印度尼西亚大师赛 混双 06/27 09:00 6 弗拉迪米尔•马尔科夫 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
印度尼西亚大师赛 混双 05/31 09:35 5 Henrikho Kho Wibowo v 布赖斯∙勒沃德兹 0-2
印度尼西亚大师赛 混双 05/30 16:13 - Henrikho Kho Wibowo v Hemanth M.Gowda 22-21
印度尼西亚大师赛 混双 05/30 13:00 6 Henrikho Kho Wibowo v Hemanth M.Gowda 2-0
吉拉尔迪拉国际赛 混双 04/11 04:20 1 Henrikho Kho Wibowo v 刘国伦 0-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 03/30 13:25 1 威廉•古达耶 v Henrikho Kho Wibowo 1-2
吉拉尔迪拉国际赛 混双 03/30 10:15 1 Wei Chi Liu v Henrikho Kho Wibowo 0-2
印度尼西亚大师赛 混双 03/24 10:45 1 麦克•罗加尔斯基 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
全英公开赛 03/14 18:10 6 Henrikho Kho Wibowo v 法比安•罗斯 0-2
全英公开赛 02/08 12:40 5 Henrikho Kho Wibowo v 赵俊鹏 0-2
全英公开赛 02/07 14:15 6 Supachai Chaisin v Henrikho Kho Wibowo 0-2
全英公开赛 01/18 02:45 5 张维峰 v Henrikho Kho Wibowo 2-0
全英公开赛 01/17 11:40 6 Henrikho Kho Wibowo v Adulrach Namkul 2-0
全英公开赛 11/30 09:10 5 Henrikho Kho Wibowo v 王子维 1-2
全英公开赛 11/29 08:20 6 Han Chou Chu v Henrikho Kho Wibowo 0-2