Kilasu Ostermeyer/Priskila Siahaya

印度尼西亚大师赛 混双 02/28 11:03 - Kilasu Ostermeyer/Priskila Siahaya v 林达 Efler/Eva Janssens 17-21
全英公开赛 11/03 17:30 4 克莱拉 Nistad/Emma Wengberg v Kilasu Ostermeyer/Priskila Siahaya 2-1
全英公开赛 11/02 15:45 5 安尼卡•霍恩巴赫/Theresa Wurm v Kilasu Ostermeyer/Priskila Siahaya 0-2