Dolny Kubin

Slovakia 2 Liga 11/17 16:15 - HK 莱维采 v Dolny Kubin L 7-2
Ice Hockey Matches 11/01 16:47 - Partizanske v Dolny Kubin L 5-2