Minas

赛程

巴西NBB 12/02 23:30 - Minas v 巴西利亚 - 查看
巴西NBB 12/04 17:30 - 南卡希亚斯 v Minas - 查看
巴西NBB 12/06 17:30 - Minas v Cerrado - 查看
巴西NBB 12/14 23:00 - Minas v Corinthians - 查看
巴西NBB 12/16 20:30 - 莫日达斯克鲁济斯 v Minas - 查看
巴西NBB 12/19 18:00 - Minas v 圣保罗 - 查看
巴西NBB 12/21 19:00 - 皮涅鲁斯 v Minas - 查看
巴西NBB 12/23 21:30 - Minas v Franca - 查看
巴西NBB 01/05 20:30 - 巴鲁 v Minas - 查看
巴西NBB 01/07 23:00 - Minas v 保利斯塔诺 - 查看

结果

巴西NBB 11/21 20:30 - [6] Minas v UNIFACISA [11] W 108-99
巴西NBB 11/19 19:00 - [8] 希仁斯 v Minas [6] W 67-82
巴西NBB 11/14 18:00 - [5] 坎普莫朗 v Minas [6] W 54-90
巴西NBB 11/12 23:30 - [16] Minas v Pato Basquete [5] W 76-54
巴西NBB 11/10 23:00 - [2] 弗拉门戈 v Minas [2] L 102-68
巴西NBB 04/04 15:50 - 巴西利亚 v Minas - 已取消
巴西NBB 03/29 14:00 - Minas v UNIFACISA - 已取消
巴西NBB 03/27 23:00 - Minas v 希仁斯 - 已取消
巴西NBB 03/16 22:30 - 皮涅鲁斯 v Minas - 已推迟
巴西NBB 03/14 15:50 - [7] Corinthians v Minas [4] W 70-77
巴西NBB 03/07 15:50 - [11] 巴鲁 v Minas [5] W 84-94
巴西NBB 03/05 23:10 - [2] Franca v Minas [4] L 91-82