UMF Fjolnir

Iceland Úrvalsdeild 03/25 19:30 22 塞尔福斯 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 03/18 19:15 21 UMF Fjolnir v Haukar Hafnarfjördur - 查看
Iceland Úrvalsdeild 03/11 19:30 20 阿费查尔丁 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 02/23 16:00 19 UMF Fjolnir v IBV韦斯特曼尼亚 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 02/15 16:15 18 瓦路尔 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 02/08 19:30 17 UMF Fjolnir v FH哈夫纳夫约杜尔 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 02/02 19:30 16 雷克雅未克弗拉姆 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 01/29 19:30 15 UMF Fjolnir v UMF Stjarnan - 查看
Iceland Úrvalsdeild 12/15 17:00 14 Knattspyrnufelag Akureyrar v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 12/08 19:30 13 UMF Fjolnir v HK Kopavogs - 查看
Iceland Úrvalsdeild 12/01 19:30 12 IR雷克查域克 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 11/24 19:30 11 UMF Fjolnir v 塞尔福斯 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 11/16 18:30 10 Haukar Hafnarfjördur v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 11/10 19:30 9 UMF Fjolnir v 阿费查尔丁 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 11/03 16:00 8 IBV韦斯特曼尼亚 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 10/30 19:30 7 UMF Fjolnir v 瓦路尔 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 10/13 19:30 6 FH哈夫纳夫约杜尔 v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 10/07 19:30 5 UMF Fjolnir v 雷克雅未克弗拉姆 - 查看
Iceland Úrvalsdeild 09/29 19:30 4 UMF Stjarnan v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 09/22 19:30 3 UMF Fjolnir v Knattspyrnufelag Akureyrar - 查看
Iceland Úrvalsdeild 09/14 15:15 2 HK Kopavogs v UMF Fjolnir - 查看
Iceland Úrvalsdeild 09/08 19:30 1 UMF Fjolnir v IR雷克查域克 - 查看
俱乐部友谊赛 08/13 20:00 - UMF Fjolnir v 瓦鲁尔2 W 32-24
Iceland Cup 03/08 18:00 2 UMF Fjolnir v 瓦路尔 D 22-22
Iceland Úrvalsdeild 03/21 20:30 22 IF格罗塔 v UMF Fjolnir W 30-35
Iceland Úrvalsdeild 03/18 19:30 21 UMF Fjolnir v Haukar Hafnarfjördur L 21-30
Iceland Úrvalsdeild 02/28 19:30 19 [11] UMF Fjolnir v 雷克雅未克弗拉姆 [9] W 37-31
Iceland Úrvalsdeild 02/25 19:30 20 [6] 阿费查尔丁 v UMF Fjolnir [11] L 20-19
Iceland Úrvalsdeild 02/19 19:30 18 [7] UMF Stjarnan v UMF Fjolnir [11] L 31-28
Iceland Úrvalsdeild 02/12 18:00 17 UMF Fjolnir v FH哈夫纳夫约杜尔 D 30-30