Yuan Wan

俄罗斯锦标赛 22岁以下 11/16 12:40 1 陈思羽 v Yuan Wan 4-1
俄罗斯锦标赛 22岁以下 11/15 10:00 1 Shiyao Nian v Yuan Wan 1-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/14 11:00 1 Yuan Wan v 达亚‧基泽尔 3-1
俄罗斯锦标赛 22岁以下 10/25 09:45 1 Yuan Wan v 艾米丽•索尔佳 0-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 08/22 13:00 1 Yue Wu v Yuan Wan 4-0
俄罗斯锦标赛 22岁以下 08/21 09:00 1 孙鸣阳 v Yuan Wan 3-0
俄罗斯锦标赛 22岁以下 08/21 07:40 1 玛丽•米戈 v Yuan Wan 0-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 08/14 11:00 - Yuan Wan v Gaoyang Liu 0-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 03/21 10:40 1 苏慧音 v Yuan Wan 4-0
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 03/21 09:00 1 Yuan Wan v 黄颖琦 1-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 03/20 10:20 1 Yuan Wan v 木子 0-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 03/10 10:20 1 Yuan Wan v 娜德斯达•伯格达诺娃 4-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 03/09 14:10 1 Yuan Wan v 朱莉娅 • Slazak 4-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 01/16 11:20 1 Yuan Wan v 欧尔绍尧•费赫尔 4-2
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/25 09:50 1 大藤沙月 v Yuan Wan 3-1
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/25 08:30 1 竹内嘉菜 v Yuan Wan 2-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/24 14:55 1 伯纳戴特•佐科斯 v Yuan Wan 4-0
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/23 10:30 1 Yuan Wan v 娜塔莉•马尔凯蒂 4-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/13 11:00 1 金卡∙斯特凡斯卡 v Yuan Wan 3-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/07 08:19 - 陈可 v Yuan Wan 11-2
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/03 08:00 1 Yuan Wan v 布吕纳 Takahashi 0-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/02 19:00 1 Yuan Wan v 乔琪亚 Piccolin 3-1
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 11/02 09:45 1 Yuan Wan v Marie Maesen 3-1
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 09/19 08:20 1 Yuan Wan v Laura Pfefer 3-0
世界巡回赛总决赛 女双 05/31 10:00 57 Yuan Wan v 盖莉雅∙德弗札克 1-4
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 05/04 08:50 1 Yuan Wan v 达里娅 Trigolos 3-1
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 04/28 10:25 1 多拉∙马达拉茨 v Yuan Wan 4-3
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 04/27 12:20 1 Yuan Wan v 奥尔加•金 4-1
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 02/05 12:05 - Chantal Mantz v Yuan Wan 10-7
欧洲团体锦标赛资格赛 女子 02/05 08:19 - Yuan Wan v 丽萨•伦格 11-8