Volodymyr Okopnyi

Leagues Played
塞特卡杯 1952

结果

塞特卡杯 11/30 11:35 - Maksim Baranov v Volodymyr Okopnyi W 1-3
塞特卡杯 11/30 10:35 - Volodymyr Okopnyi v Nazarii Sydorak W 3-1
塞特卡杯 11/30 09:35 - Volodymyr Okopnyi v Viktor Slozka W 3-2
塞特卡杯 11/30 08:05 - Volodymyr Okopnyi v Volodymyr Kuzmych L 2-3
塞特卡杯 11/30 06:05 - Volodymyr Okopnyi v Volodymyr Kaidakov W 3-2
塞特卡杯 11/29 20:05 - Volodymyr Okopnyi v Maksim Baranov W 3-0
塞特卡杯 11/29 18:05 - Nazarii Sydorak v Volodymyr Okopnyi W 2-3
塞特卡杯 11/29 16:05 - Viktor Slozka v Volodymyr Okopnyi L 3-2
塞特卡杯 11/29 15:05 - Volodymyr Okopnyi v Volodymyr Kaidakov L 2-3
塞特卡杯 11/29 14:05 - Volodymyr Kuzmych v Volodymyr Okopnyi L 3-2
塞特卡杯 11/29 03:00 - Maksim Baranov v Volodymyr Okopnyi W 2-3
塞特卡杯 11/29 02:00 - Volodymyr Okopnyi v Viktor Slozka W 3-2