Valerii Davydov

Leagues Played
塞特卡杯 233 Setka Cup Women 5

结果

塞特卡杯 11/25 12:45 - 叶夫海尼·斯捷潘年科 v Valerii Davydov W 0-3
塞特卡杯 11/25 11:45 - Bohdan Yurka v Valerii Davydov W 1-3
塞特卡杯 11/25 10:15 - Ihor Emets v Valerii Davydov W 1-3
塞特卡杯 11/25 08:15 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 2-3
塞特卡杯 11/25 06:15 - Vladyslav Stukalov v Valerii Davydov - 查看
塞特卡杯 11/23 12:40 - Serhii Fedorenko v Valerii Davydov L 3-1
塞特卡杯 11/23 11:40 - Bohdan Yurka v Valerii Davydov L 3-0
塞特卡杯 11/23 10:10 - Oleksandr Kochetkov v Valerii Davydov W 0-3
塞特卡杯 11/23 08:10 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 0-3
塞特卡杯 11/23 06:10 - Vladyslav Stukalov v Valerii Davydov W 1-3
塞特卡杯 11/14 20:30 - Valerii Davydov v Vladyslav Stukalov W 3-0
塞特卡杯 11/14 18:30 - Marat Yakubov v Valerii Davydov W 1-3