Mykola Polysynskyi

结果

Setka Cup Women 11/21 20:35 - 亚历山大 迈拉申科 v Mykola Polysynskyi W 1-3
Setka Cup Women 11/21 19:05 - Mykola Polysynskyi v 沃洛迪米尔·瓦休科夫 L 2-3
Setka Cup Women 11/21 17:05 - 列昂尼德·伊万诺夫 v Mykola Polysynskyi L 3-2
Setka Cup Women 11/21 15:05 - 维塔利•西多连科 v Mykola Polysynskyi W 1-3
Setka Cup Women 11/21 14:05 - 奥列克桑德•沙拉纽克 v Mykola Polysynskyi L 3-2
Setka Cup Women 10/11 18:35 - Mykola Polysynskyi v Pavlo Volkov - Walkover
Setka Cup Women 10/11 17:05 - Mykola Polysynskyi v Vitalii Kyilo L 1-3
Setka Cup Women 10/11 15:35 - Mykola Polysynskyi v Yevhen Ivanov L 1-3
Setka Cup Women 10/11 14:05 - Mykola Polysynskyi v 安德里·佩雷蒂亚特科 L 0-3
Setka Cup Women 10/11 12:35 - Mykola Polysynskyi v 维塔利•科贝特 L 1-3
Setka Cup Women 10/10 12:05 - 叶夫海尼•索科利佐夫 v Mykola Polysynskyi L 3-2
Setka Cup Women 10/10 10:35 - Mykola Polysynskyi v Taras Bonishchuk L 1-3