Andrey Novikov

结果

Setka Cup Women 11/22 12:10 - Andrey Novikov v 科斯蒂安·克里门科 L 1-3
Setka Cup Women 11/22 10:40 - Andrey Novikov v Serhii Solomko L 2-3
Setka Cup Women 11/22 09:10 - Andrey Novikov v Oleh Pereguda W 3-2
Setka Cup Women 11/22 07:40 - Andrey Novikov v 塞希伊•布尔德勒尼 L 1-3
Setka Cup Women 11/22 06:10 - Andrey Novikov v 叶文•丘皮塔 W 3-1
Setka Cup Women 11/21 20:40 - Andrey Novikov v 德米特罗•德姆丘克 W 3-2
Setka Cup Women 11/21 18:40 - Vitalii Vasko v Andrey Novikov W 2-3
Setka Cup Women 11/21 16:40 - Serhii Yatsenko v Andrey Novikov L 3-2
Setka Cup Women 11/21 15:40 - Andrey Novikov v 叶文•丘皮塔 W 3-0
Setka Cup Women 11/21 14:40 - Vasil Smyk v Andrey Novikov L 3-1
Setka Cup Women 10/30 12:55 - Yevhen Bielokon v Andrey Novikov L 3-1
Setka Cup Women 10/30 11:55 - Andrey Novikov v Dmytro Cherepanov W 3-1