Nazarii Hrytsyienko

结果

乌克兰TT杯 01/22 12:00 - 德米特罗•瓦赫塔 v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
乌克兰TT杯 01/22 10:50 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko W 0-3
乌克兰TT杯 01/22 10:15 - Nazarii Hrytsyienko v Andrii Kotik W 3-2
乌克兰TT杯 01/22 09:05 - 德米特罗•瓦赫塔 v Nazarii Hrytsyienko W 1-3
乌克兰TT杯 01/22 07:55 - Andrii Kotik v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
乌克兰TT杯 01/22 06:45 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
乌克兰TT杯 01/21 13:10 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
乌克兰TT杯 01/21 12:35 - Nazarii Hrytsyienko v 德米特罗•瓦赫塔 W 3-0
乌克兰TT杯 01/21 10:50 - Nazarii Hrytsyienko v Andrii Kotik W 3-0
乌克兰TT杯 01/21 08:30 - 德米特罗•瓦赫塔 v Nazarii Hrytsyienko L 3-2
乌克兰TT杯 01/21 07:20 - Vadym Nechyporuk v Nazarii Hrytsyienko L 3-1
乌克兰TT杯 01/21 06:45 - Nazarii Hrytsyienko v Andrii Kotik W 3-2