BK奥帕瓦

捷克NBL 05/24 16:00 - [3] BK奥帕瓦 v CEZ宁布尔克 [1] L 73-114
捷克NBL 05/21 16:00 - [1] CEZ宁布尔克 v BK奥帕瓦 [3] L 114-90
捷克NBL 05/10 16:00 - [2] BK JIP 帕度比斯 v BK奥帕瓦 [3] W 89-90
捷克NBL 05/07 16:00 - [3] BK奥帕瓦 v BK JIP 帕度比斯 [2] W 83-65
捷克NBL 05/06 16:00 - [3] BK奥帕瓦 v BK JIP 帕度比斯 [2] L 90-104
捷克NBL 05/03 16:00 - [2] BK JIP 帕度比斯 v BK奥帕瓦 [3] W 60-74
捷克NBL 05/02 16:00 - [2] BK JIP 帕度比斯 v BK奥帕瓦 [3] W 69-79
捷克NBL 04/16 15:10 - [6] BK奥洛穆茨 v BK奥帕瓦 [3] W 73-96
捷克NBL 04/15 16:00 - [6] BK奥洛穆茨 v BK奥帕瓦 [3] W 71-89
捷克NBL 04/12 16:00 - [3] BK奥帕瓦 v BK奥洛穆茨 [6] W Abandoned
捷克NBL 04/11 16:00 - [3] BK奥帕瓦 v BK奥洛穆茨 [6] W 94-88
捷克NBL 04/04 16:00 32 [5] 斯维塔维 v BK奥帕瓦 [3] L 87-77
捷克NBL 03/31 16:00 31 [3] BK奥帕瓦 v BK迪辛 [4] W 78-54
捷克NBL 03/28 16:30 30 [1] CEZ宁布尔克 v BK奥帕瓦 [3] L 110-73
捷克NBL 03/26 16:00 29 [3] BK奥帕瓦 v BK奥洛穆茨 [6] W 89-84
捷克NBL 03/21 17:00 28 [2] BK JIP 帕度比斯 v BK奥帕瓦 [3] L 93-92
捷克NBL 03/17 14:30 27 [3] BK奥帕瓦 v 斯维塔维 [5] W 69-65
捷克NBL 03/10 17:00 25 [2] BK奥帕瓦 v CEZ宁布尔克 [1] L 88-100
捷克NBL 03/05 16:10 26 [4] BK迪辛 v BK奥帕瓦 [3] L 78-71
捷克NBL 03/03 16:30 24 [6] BK奥洛穆茨 v BK奥帕瓦 [3] W 91-95
捷克NBL 02/28 17:00 23 BK奥帕瓦 v BK JIP 帕度比斯 W 87-73
捷克NBL 02/14 17:00 22 [3] BK奥帕瓦 v 乌兹提纳拉班 [6] W 79-63
捷克杯 02/11 16:00 - CEZ宁布尔克 v BK奥帕瓦 L 103-72
捷克NBL 02/10 17:00 21 [7] BC 科林 v BK奥帕瓦 [3] W 80-85
捷克杯 02/04 15:00 - BK奥帕瓦 v CEZ宁布尔克 L 70-91
捷克NBL 02/03 17:00 20 [3] BK奥帕瓦 v MMCITE Brno [10] W 80-47
捷克NBL 01/29 18:20 19 [2] BK JIP 帕度比斯 v BK奥帕瓦 [3] L 96-70
捷克NBL 01/20 17:00 18 [8] BK奥洛穆茨 v BK奥帕瓦 [3] W 71-97
捷克NBL 01/13 17:00 17 [3] BK奥帕瓦 v CEZ宁布尔克 [1] L 75-101
捷克杯 01/10 17:00 - BK奥帕瓦 v BK奥洛穆茨 W 100-80