Artyom Tsitselsky Artem Tsitselskii

结果

莫斯科职业联赛 09/27 01:45 - Alik Girevenkov v Artyom Tsitselsky L 3-0
莫斯科职业联赛 09/27 01:15 - Artyom Tsitselsky v 亚历山大•克拉夫登科夫 L 0-3
莫斯科职业联赛 09/27 00:15 - Alik Girevenkov v Artyom Tsitselsky L 3-1
莫斯科职业联赛 09/26 22:45 - Artyom Tsitselsky v 伊万·索尔达托夫 L 2-3
莫斯科职业联赛 09/26 21:45 - 蒂莫菲•尤西波夫 v Artyom Tsitselsky W 1-3
莫斯科职业联赛 09/26 11:45 - Alik Girevenkov v Artyom Tsitselsky L 3-0
莫斯科职业联赛 09/26 10:45 - Artyom Tsitselsky v Dmitri Tunitsyn L 2-3
莫斯科职业联赛 09/26 10:15 - Ivan Afanasev v Artyom Tsitselsky L 3-0
莫斯科职业联赛 09/26 08:45 - Artyom Tsitselsky v Alik Girevenkov L 1-3
莫斯科职业联赛 09/15 07:45 - Alexey Yanshaev v Artyom Tsitselsky L 3-1
莫斯科职业联赛 09/15 06:45 - Artyom Tsitselsky v 弗拉基米尔 Makarkin W 3-2
莫斯科职业联赛 09/15 06:15 - Alexey Yanshaev v Artyom Tsitselsky L 3-0