Artyom Tsitselsky Artem Tsitselskii

莫斯科职业联赛 12/09 01:30 - Artyom Tsitselsky v Bogdan Grebenyuk 查看
莫斯科职业联赛 12/09 00:30 - Artyom Tsitselsky v 康斯坦丁·沃罗迪切夫 查看
莫斯科职业联赛 12/08 23:30 - 伊万•莫什科夫 v Artyom Tsitselsky 查看
莫斯科职业联赛 12/08 22:00 - Egor Mishutin v Artyom Tsitselsky 查看
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/29 11:30 - Vitalii Bazilevskii v Artyom Tsitselsky 10-7
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/29 10:00 - Artyom Tsitselsky v Vitalii Bazilevskii 6-11
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/29 09:30 - Yurii Merkushin v Artyom Tsitselsky 9-9
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/26 10:59 - Artyom Tsitselsky v Danila Andreev 5-10
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/26 09:00 - Sergey Morozov v Artyom Tsitselsky 7-11
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 11/26 08:30 - Artyom Tsitselsky v Hayk Lulikyan 4-11
莫斯科职业联赛 11/18 02:31 - Artyom Tsitselsky v Anton Kulakov 12-11
莫斯科职业联赛 11/18 02:00 - Vyacheslav Ermilin v Artyom Tsitselsky 9-11
莫斯科职业联赛 11/18 00:30 - Anton Kulakov v Artyom Tsitselsky 9-10
莫斯科职业联赛 11/17 23:00 - Artyom Tsitselsky v Bogdan Grebenyuk 7-10
莫斯科职业联赛 11/17 21:30 - Artyom Tsitselsky v Sergey Nikulin 9-11
莫斯科职业联赛 11/04 02:30 - Bogdan Grebenyuk v Artyom Tsitselsky 11-10
莫斯科职业联赛 11/04 01:00 - Artyom Tsitselsky v Bogdan Grebenyuk 9-10
莫斯科职业联赛 11/04 00:00 - 谢尔盖•斯科特尼科夫 v Artyom Tsitselsky 11-8
莫斯科职业联赛 11/03 23:00 - 康斯坦丁·沃罗迪切夫 v Artyom Tsitselsky 4-11
莫斯科职业联赛 11/03 22:00 - Artyom Tsitselsky v 伊万•莫什科夫 10-3
莫斯科职业联赛 10/28 02:48 - Daniil Zamorsky v Artyom Tsitselsky 9-11
莫斯科职业联赛 10/28 01:00 - Artyom Tsitselsky v Egor Mishutin 4-10
莫斯科职业联赛 10/28 00:00 - Bogdan Grebenyuk v Artyom Tsitselsky 4-10
莫斯科职业联赛 10/27 23:00 - Daniil Zamorsky v Artyom Tsitselsky 5-11
莫斯科职业联赛 10/27 22:00 - Artyom Tsitselsky v 谢尔盖•斯科特尼科夫 13-11
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 10/15 11:30 - Sergey Simonov v Artyom Tsitselsky 8-6
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 10/15 09:00 - Artyom Tsitselsky v Pavel Korolev 11-7
职业联赛FNTR莫斯科公开赛 10/15 08:00 - Timofey Razinkov v Artyom Tsitselsky 8-10
莫斯科职业联赛 10/07 01:30 - Dmitri Razinkov v Artyom Tsitselsky 11-5
莫斯科职业联赛 10/07 00:00 - Artyom Tsitselsky v Mazan Erdni-Goryaev 6-11