UNIFACISA

赛程

巴西NBB 12/02 17:30 - Cerrado v UNIFACISA - 查看
巴西NBB 12/04 20:30 - UNIFACISA v 巴西利亚 - 查看
巴西NBB 12/06 20:30 - 南卡希亚斯 v UNIFACISA - 查看
巴西NBB 12/09 23:00 - UNIFACISA v Corinthians - 查看
巴西NBB 12/11 19:00 - 莫日达斯克鲁济斯 v UNIFACISA - 查看
巴西NBB 12/19 20:30 - UNIFACISA v Franca - 查看
巴西NBB 12/22 00:00 - 圣保罗 v UNIFACISA - 查看
巴西NBB 12/23 19:00 - UNIFACISA v 皮涅鲁斯 - 查看
巴西NBB 01/09 18:00 - 巴鲁 v UNIFACISA - 查看
巴西NBB 01/11 20:30 - UNIFACISA v 保利斯塔诺 - 查看

结果

巴西NBB 11/21 20:30 - [6] Minas v UNIFACISA [11] L 108-99
巴西NBB 11/19 16:30 - [11] Pato Basquete v UNIFACISA [10] L 85-76
巴西NBB 11/17 20:30 - [14] UNIFACISA v 希仁斯 [8] W 69-67
巴西NBB 11/14 23:00 - [1] 弗拉门戈 v UNIFACISA [13] L 86-79
巴西NBB 11/12 18:30 - UNIFACISA v 坎普莫朗 L 86-88
巴西NBB 04/04 15:50 - 希仁斯 v UNIFACISA - 已取消
巴西NBB 03/31 23:00 - 巴西利亚 v UNIFACISA - 已取消
巴西NBB 03/29 14:00 - Minas v UNIFACISA - 已取消
巴西NBB 03/15 21:00 - [7] UNIFACISA v 圣保罗 [3] L 103-106
巴西NBB 03/09 23:00 - [9] UNIFACISA v 保利斯塔诺 [11] W 101-90
巴西NBB 03/02 23:00 - [12] 里奥克莱尔 v UNIFACISA [7] L 90-80
巴西NBB 02/28 22:30 - [16] Pato Basquete v UNIFACISA [7] L 71-61