Head to Head

乌克兰TT杯 2021/09/06 13:10 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets W 3-0
乌克兰TT杯 2021/09/03 11:25 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 1-3
乌克兰TT杯 2021/09/03 07:20 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets L 2-3
乌克兰TT杯 2021/09/01 09:10 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets W 3-1
乌克兰TT杯 2021/09/01 05:40 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 0-3
乌克兰TT杯 2021/08/26 19:05 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 0-3
乌克兰TT杯 2021/08/26 15:35 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 0-3
乌克兰TT杯 2021/07/20 11:25 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 0-3

主队历史

乌克兰TT杯 2021/09/06 16:40 Anatolii Zapletniuk v 安东·迈尔扎 L 0-3
乌克兰TT杯 2021/09/06 15:30 塞里•格格柳克 v Anatolii Zapletniuk L 3-0
乌克兰TT杯 2021/09/06 14:55 Anatolii Zapletniuk v 安东·迈尔扎 W 3-1
乌克兰TT杯 2021/09/06 13:10 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets W 3-0
乌克兰TT杯 2021/09/03 11:25 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk W 1-3
乌克兰TT杯 2021/09/03 10:15 Roman Shtukovanyi v Anatolii Zapletniuk L 3-2
乌克兰TT杯 2021/09/03 09:40 Anatolii Zapletniuk v 安东·迈尔扎 W 3-0
乌克兰TT杯 2021/09/03 07:20 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets L 2-3

客队历史

乌克兰TT杯 2021/09/06 17:15 塞里•格格柳克 v Dmitriy Zaporozhets W 1-3
乌克兰TT杯 2021/09/06 16:05 安东·迈尔扎 v Dmitriy Zaporozhets W 0-3
乌克兰TT杯 2021/09/06 14:20 塞里•格格柳克 v Dmitriy Zaporozhets L 3-1
乌克兰TT杯 2021/09/06 13:10 Anatolii Zapletniuk v Dmitriy Zaporozhets L 3-0
乌克兰TT杯 2021/09/06 12:35 Dmitriy Zaporozhets v 安东·迈尔扎 L 0-3
乌克兰TT杯 2021/09/03 11:25 Dmitriy Zaporozhets v Anatolii Zapletniuk L 1-3
乌克兰TT杯 2021/09/03 09:05 Roman Shtukovanyi v Dmitriy Zaporozhets L 3-2
乌克兰TT杯 2021/09/03 08:30 Dmitriy Zaporozhets v 塞里•格格柳克 L 0-3