Head to Head

塞特卡杯 2021/09/06 01:25 Dmitriy Pereyaslovskyi v Mykola Polysynskyi W 0-3
塞特卡杯 2021/08/21 22:35 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi L 2-3
塞特卡杯 2021/08/20 21:35 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-1
塞特卡杯 2021/08/15 18:55 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi L 0-3
塞特卡杯 2021/08/14 23:05 Dmitriy Pereyaslovskyi v Mykola Polysynskyi W 1-3
塞特卡杯 2021/08/13 20:25 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-1
塞特卡杯 2021/08/08 00:35 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-1
塞特卡杯 2021/08/01 00:35 Mykola Polysynskyi v Dmitriy Pereyaslovskyi W 3-1

主队历史

塞特卡杯 2021/09/06 03:55 Oleh Kovalchuk v Mykola Polysynskyi L 3-1
塞特卡杯 2021/09/06 02:55 阿尔瑟姆•利切科 v Mykola Polysynskyi L 3-0
塞特卡杯 2021/09/06 01:25 Dmitriy Pereyaslovskyi v Mykola Polysynskyi W 0-3
塞特卡杯 2021/09/05 23:25 亚历山大·沙波瓦尔 v Mykola Polysynskyi L 3-2
塞特卡杯 2021/09/05 21:25 Pavlo Volkov v Mykola Polysynskyi W 1-3
塞特卡杯 2021/08/22 03:05 亚历山大·沙波瓦尔 v Mykola Polysynskyi W 0-3
塞特卡杯 2021/08/22 01:35 Mykola Polysynskyi v Pavlo Volkov W 3-0
塞特卡杯 2021/08/22 00:05 Mykola Polysynskyi v 阿尔瑟姆•利切科 W 3-1

客队历史

塞特卡杯 2021/09/06 03:25 Pavlo Volkov v Dmitriy Pereyaslovskyi W 0-3
塞特卡杯 2021/09/06 02:25 Dmitriy Pereyaslovskyi v 亚历山大·沙波瓦尔 W 3-0
塞特卡杯 2021/09/06 01:25 Dmitriy Pereyaslovskyi v Mykola Polysynskyi L 0-3
塞特卡杯 2021/09/05 23:55 Dmitriy Pereyaslovskyi v Oleh Kovalchuk L 2-3
塞特卡杯 2021/09/05 21:55 Dmitriy Pereyaslovskyi v 阿尔瑟姆•利切科 L 1-3
塞特卡杯 2021/08/22 02:35 Pavlo Volkov v Dmitriy Pereyaslovskyi W 2-3
塞特卡杯 2021/08/22 01:05 阿尔瑟姆•利切科 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-2
塞特卡杯 2021/08/21 23:35 亚历山大·沙波瓦尔 v Dmitriy Pereyaslovskyi L 3-1