Head to Head

BDO世界锦标赛 2019 2017/07/02 12:55 迪米特里•范登博格 v 格温•普莱斯 3-6
BDO世界锦标赛 2019 2017/05/06 17:35 格温•普莱斯 v 迪米特里•范登博格 6-3
BDO世界锦标赛 2019 2017/04/23 13:35 迪米特里•范登博格 v 格温•普莱斯 4-6
BDO世界锦标赛 2019 2016/11/25 19:38 格温•普莱斯 v 迪米特里•范登博格 5-6
BDO世界锦标赛 2019 2016/11/12 12:46 格温•普莱斯 v 迪米特里•范登博格 4-5

主队历史

飞镖大满贯赛 2019 2019/11/10 21:05 格温•普莱斯 v 罗伯特.桑顿 5-4
飞镖大满贯赛 2019 2019/11/09 20:30 格温•普莱斯 v 铃木未来 5-3
飞镖世界系列赛 2019 2019/11/02 20:55 迈克尔•范厄文 v 格温•普莱斯 6-5
飞镖世界系列赛 2019 2019/11/01 21:15 迈克尔•史密斯 v 格温•普莱斯 3-6
欧洲锦标赛 2019 2019/10/27 20:40 罗伯•克洛斯 v 格温•普莱斯 11-6
欧洲锦标赛 2019 2019/10/27 19:25 迈克尔•史密斯 v 格温•普莱斯 7-11
欧洲锦标赛 2019 2019/10/27 14:35 文森特•范德沃尔特 v 格温•普莱斯 8-10
欧洲锦标赛 2019 2019/10/26 18:55 格温•普莱斯 v 纳桑•阿斯皮诺尔 10-6

客队历史

飞镖大满贯赛 2019 2019/11/10 20:30 迪米特里•范登博格 v 铃木未来 5-1
飞镖大满贯赛 2019 2019/11/09 23:30 迪米特里•范登博格 v 罗伯特.桑顿 4-5
欧洲锦标赛 2019 2019/10/24 17:30 戴夫•克纳尔 v 迪米特里•范登博格 6-3
世界大奖赛 2019 2019/10/06 18:35 默文•金 v 迪米特里•范登博格 2-1
欧洲巡回赛 13 2019 2019/09/28 17:40 杰梅因.沃提门那 v 迪米特里•范登博格 6-2
欧洲巡回赛 13 2019 2019/09/27 19:30 迪米特里•范登博格 v 斯科特•泰勒 6-3
Players Championship 26 2019 2019/09/22 11:40 迪米特里•范登博格 v 罗伯特.桑顿 4-0
欧洲巡回赛12 2019 2019/09/14 17:15 里奇•伊万斯 v 迪米特里•范登博格 6-4