Pts

1 2 3
Tang Jie Chen/Yen Wei Peck 13 21 21
Chun Hei Tam/Shiu Yee Ng 21 15 16

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Tam / Ng
 • 赛局1 在10分后领先 - Chun Hei Tam/Shiu Yee Ng
 • 赛局1首先获得10分 - Tam / Ng
 • 赛局1 在20分后领先 - Chun Hei Tam/Shiu Yee Ng
 • 赛局1首先获得15分 - Tam / Ng
 • 赛局1 在30分后领先 - Chun Hei Tam/Shiu Yee Ng
 • 赛局1首先获得20分 - Tam / Ng
 • 13-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Chen / Peck
 • 赛局2 在10分后领先 - Tang Jie Chen/Yen Wei Peck
 • 赛局2首先获得10分 - Chen / Peck
 • 赛局2 在20分后平局
 • 赛局2首先获得15分 - Chen / Peck
 • 赛局2 在30分后领先 - Tang Jie Chen/Yen Wei Peck
 • 赛局2首先获得20分 - Chen / Peck
 • 21-15: 赛局2得分
 • 赛局3首先获得5分 - Tam / Ng
 • 赛局3 在10分后平局
 • 赛局3首先获得10分 - Tam / Ng
 • 赛局3 在20分后领先 - Chun Hei Tam/Shiu Yee Ng
 • 赛局3首先获得15分 - Chen / Peck
 • 赛局3 在30分后平局
 • 赛局3首先获得20分 - Chen / Peck