Pts

1 2
Chi Leng Kuan/I Kuan Ao 9 12
Yu-Pei Cheng/林芝昀 21 20

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Cheng / Lin
 • 赛局1 在10分后领先 - Yu-Pei Cheng/林芝昀
 • 赛局1首先获得10分 - Cheng / Lin
 • 赛局1 在20分后领先 - Yu-Pei Cheng/林芝昀
 • 赛局1首先获得15分 - Cheng / Lin
 • 赛局1首先获得20分 - Cheng / Lin
 • 9-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Cheng / Lin
 • 赛局2 在10分后领先 - Yu-Pei Cheng/林芝昀
 • 赛局2首先获得10分 - Cheng / Lin
 • 赛局2 在20分后领先 - Yu-Pei Cheng/林芝昀
 • 赛局2首先获得15分 - Cheng / Lin
 • 赛局2首先获得20分 - Cheng / Lin
 • 赛局2 在30分后领先 - Yu-Pei Cheng/林芝昀