Pts

1 2
Yu Qiao Wang/Jin Wen Luo 19 15
Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu 21 20

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Ng / Wu
 • 赛局1 在10分后领先 - Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu
 • 赛局1首先获得10分 - Ng / Wu
 • 赛局1 在20分后领先 - Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu
 • 赛局1首先获得15分 - Ng / Wu
 • 赛局1 在30分后领先 - Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu
 • 赛局1首先获得20分 - Ng / Wu
 • 19-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Ng / Wu
 • 赛局2 在10分后平局
 • 赛局2首先获得10分 - Ng / Wu
 • 赛局2 在20分后领先 - Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu
 • 赛局2首先获得15分 - Ng / Wu
 • 赛局2 在30分后领先 - Shiu Yee Ng/Yi Ting Wu
 • 赛局2首先获得20分 - Ng / Wu