Lea 博斯科维奇   加布里埃拉∙塔拉巴
发球得分
双发失误
%首次发球得分
破发成功率

评论

事件

 • 赛局 1 - Lea 博斯科维奇 - 接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 2 - Lea 博斯科维奇 - 以40分保住发球局
 • 赛局 3 - Lea 博斯科维奇 - 以40分? ?发局
 • 赛局4 - Lea 博斯科维奇发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 5 - Lea 博斯科维奇 - 以15分? ?发局
 • 赛局 6 - Lea 博斯科维奇 - 以40分保住发球局
 • 赛局 7 - Lea 博斯科维奇 - 以30分? ?发局
 • 赛局 8 - Lea 博斯科维奇 - 以30分保住发球局
 • 赛局 9 - Lea 博斯科维奇 - 以15分? ?发局
 • 赛局 10 - Lea 博斯科维奇 - 以15分保住发球局
 • 赛局 11 - Lea 博斯科维奇 - 以30分? ?发局
 • 赛局12 - Lea 博斯科维奇发球局获胜,且对方得分为0