得分

1 2 3 4 5
Denys Shcherbak 6 11 11 10 9
Yevhenii Kryvorotko 11 9 8 12 11