Pts

1 2
黄雅琼/Xiaohan Yu 17 10
李绍希/申升瓒 21 21

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Huang / Yu
 • 赛局1 在10分后领先 - 黄雅琼/Xiaohan Yu
 • 赛局1首先获得10分 - Lee / Shin
 • 赛局1 在20分后领先 - 李绍希/申升瓒
 • 赛局1首先获得15分 - Huang / Yu
 • 赛局1 在30分后平局
 • 赛局1首先获得20分 - Lee / Shin
 • 17-21: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Lee / Shin
 • 赛局2 在10分后领先 - 李绍希/申升瓒
 • 赛局2首先获得10分 - Lee / Shin
 • 赛局2 在20分后领先 - 李绍希/申升瓒
 • 赛局2首先获得15分 - Lee / Shin
 • 赛局2首先获得20分 - Lee / Shin
 • 赛局2 在30分后领先 - 李绍希/申升瓒
 • 10-21: 赛局2得分