Pts

Yu Chieh Lin/Yuan Cheng Wu
Dukyoung Kim/Yeon Seong Yoo