[417] Rio Noguchi 6-7,4-6 Yuta Shimizu [344] 2020-02-21 07:40

体育场: Court 3 : 27 Ground: Hardcourt indoor

Rio Noguchi   Yuta Shimizu
3 发球得分 1
2 双发失误 5
59 59
%首次发球得分
67 67
36 36
破发成功率
38 38

事件

 • 赛局 1 - Yuta Shimizu- 以15分保住发球局
 • 赛局2 - Rio Noguchi发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 3 - Rio Noguchi - 以40分破发局
 • 赛局 4 - Yuta Shimizu - 以30分破发局
 • 赛局 5 - Yuta Shimizu- 以15分保住发球局
 • 赛局 6 - Yuta Shimizu - 以15分破发局
 • 赛局 7 - Yuta Shimizu- 以40分保住发球局
 • 赛局 8 - Rio Noguchi - 以30分保住发球局
 • 赛局 9 - Rio Noguchi - 以30分破发局
 • 赛局 10 - Rio Noguchi - 以40分保住发球局
 • 赛局 11 - Yuta Shimizu- 以40分保住发球局
 • 赛局12 - Rio Noguchi发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛盘1抢7局得分5 - 7
 • 赛局 14 - Yuta Shimizu - 以15分破发局
 • 赛局 15 - Rio Noguchi - 以30分破发局
 • 赛局 16 - Rio Noguchi - 以40分保住发球局
 • 赛局17 - Yuta Shimizu发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 18 - Yuta Shimizu - 以30分破发局
 • 赛局 19 - Yuta Shimizu- 以30分保住发球局
 • 赛局 20 - Yuta Shimizu - 以30分破发局
 • 赛局 21 - Rio Noguchi - 接发球局获胜,且对方得分为0
 • 赛局 22 - Rio Noguchi - 以30分保住发球局
 • 赛局 23 - Yuta Shimizu- 以30分保住发球局