Pts

1 2 3
Miki Kashihara/Miyuki Kato 19 21 21
Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua 21 17 19

事件

 • 赛局1首先获得5分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局1 在10分后平局
 • 赛局1首先获得10分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局1 在20分后领先 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua
 • 赛局1首先获得15分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局1 在30分后领先 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua
 • 赛局1首先获得20分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局1后得分 - 19-21
 • 赛局2首先获得5分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局2 在10分后平局
 • 赛局2首先获得10分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局2 在20分后平局
 • 赛局2首先获得15分 - Kashihara / Kato
 • 赛局2 在30分后领先 - Miki Kashihara/Miyuki Kato
 • 赛局2首先获得20分 - Kashihara / Kato
 • 赛局2后得分 - 21-17
 • 赛局3首先获得5分 - Laisuan / Mingchua
 • 赛局3 在10分后领先 - Ruethaichanok Laisuan/Supamart Mingchua
 • 赛局3首先获得10分 - Kashihara / Kato
 • 赛局3 在20分后领先 - Miki Kashihara/Miyuki Kato
 • 赛局3首先获得15分 - Kashihara / Kato
 • 赛局3 在30分后领先 - Miki Kashihara/Miyuki Kato
 • 赛局3首先获得20分 - Kashihara / Kato