GKS 台基
杰斯特泽比
GKS 台基   杰斯特泽比
6 得分 1
50 射门 16
6 判罚 5
25 以多打少进球 0
1 / 4 - 0 / 5

评论


Pts

1 2 3 OT F
3 2 1 6
1 0 0 1

事件

 • 进球1 - 杰斯特泽比
 • 进球2 - GKS 台基
 • 进球3 - GKS 台基
 • 首先获得2 - GKS 台基
 • 进球4 - GKS 台基
 • 首先获得3 - GKS 台基
 • 3-1: 第一阶段得分
 • 进球5 - GKS 台基
 • 首先获得4 - GKS 台基
 • 进球6 - GKS 台基
 • 首先获得5 - GKS 台基
 • 5-1: 第二阶段得分
 • 进球7 - GKS 台基
 • 6-1: 第三阶段得分