[10] MODO曲棍球 5-0 阿拉姆特纳 [14] 2019-10-09 17:00

体育场: Fjallraven Center : 8

MODO曲棍球 MODO曲棍球   阿拉姆特纳 阿拉姆特纳
5 得分 0
0 射门 0
4 判罚 6
25 以多打少进球 0
2 / 8 - 0 / 2

得分

1 2 3 F
2 3 0 5
0 0 0 0

事件

 • 进球1 - MODO曲棍球 -
 • 进球2 - MODO曲棍球 -
 • 首先获得2 - MODO曲棍球
 • 第一阶段后得分 - 2-0
 • 第二阶段后得分 - 5-0
 • 进球3 - MODO曲棍球 -
 • 首先获得3 - MODO曲棍球
 • 进球4 - MODO曲棍球 -
 • 首先获得4 - MODO曲棍球
 • 进球5 - MODO曲棍球 -
 • 首先获得5 - MODO曲棍球
 • Score After 3rd Period - 5-0