SJK II

[6] SJK II 1-8 查路 [3] (芬兰杯) 2017-02-17 17:15

: 4

查路
SJK II   查路
1 进球 8
3 角球 7
3 黄牌 3
1 红牌 0
1 判罚 1
0 换人 0
37 37
危险进攻
79 79
1 1
射正球门
8 8

评论


得分

H F
0 1
3 8

事件

 • 2' - 第1角球 - 查路
 • 3' - 第1?? 黄牌 - (查路)
 • 12' - 第1个进球 - (查路) -
 • 16' - 第2角球 - 查路
 • 18' - 第2个进球 - (查路) -
 • 29' - 第3角球 - 查路
 • 29' - 首先达到3个角球 - 查路
 • 31' - 第4角球 - SJK II
 • 37' - 第5角球 - 查路
 • 37' - 第6角球 - 查路
 • 37' - 首先达到5个角球 - 查路
 • 39' - 第2?? 黄牌 - (查路)
 • 43' - 第3个进球 - (查路) -
 • 45' - 第7角球 - 查路
 • 0-3: 上半场得分
 • 47' - 第3?? 黄牌 - (SJK II)
 • 48' - 第8角球 - 查路
 • 48' - 首先达到7个角球 - 查路
 • 51' - 第4个进球 - (查路) -
 • 56' - 红牌 - (SJK II)
 • 58' - 第4?? 黄牌 - (SJK II)
 • 59' - 第9角球 - SJK II
 • 60' - 第10角球 - SJK II
 • 62' - 第5?? 黄牌 - (查路)
 • 68' - 第5个进球 - (查路) -
 • 70' - 第6个进球 - (查路) -
 • 77' - 第7个进球 - (查路) -
 • 79' - 第6?? 黄牌 - (SJK II)
 • 79' - 第8个进球 - (查路) -
 • 87' - 第9个进球 - (SJK II) -
 • 1-8: Second Half score