Pts

1 2 3
阿图尔 席尔瓦 Pomoceno/法比安娜•席尔瓦 21 11 15
Nyl Yakura/Kristen Tsai 16 21 20

事件

 • Game 1 Race to 5 Points - Yakura / Tsai
 • Game 1 Tie After 10
 • Game 1 Race to 10 Points - Silva / Pomoceno
 • Game 1 Lead after 20 - Silva/Pomoceno
 • Game 1 Race to 15 Points - Silva / Pomoceno
 • Game 1 Lead after 30 - Silva/Pomoceno
 • Game 1 Race to 20 Points - Silva / Pomoceno
 • Score at the end of Game 1 21-16
 • Game 2 Race to 5 Points - Yakura / Tsai
 • Game 2 Lead after 10 - Yakura/Tsai
 • Game 2 Race to 10 Points - Yakura / Tsai
 • Game 2 Lead after 20 - Yakura/Tsai
 • Game 2 Race to 15 Points - Yakura / Tsai
 • Game 2 Lead after 30 - Yakura/Tsai
 • Game 2 Race to 20 Points - Yakura / Tsai
 • Score at the end of Game 2 11-21
 • Game 3 Race to 5 Points - Yakura / Tsai
 • Game 3 Lead after 10 - Yakura/Tsai
 • Game 3 Race to 10 Points - Yakura / Tsai
 • Game 3 Lead after 20 - Yakura/Tsai
 • Game 3 Race to 15 Points - Yakura / Tsai
 • Game 3 Lead after 30 - Yakura/Tsai
 • Game 3 Race to 20 Points - Yakura / Tsai