Interporto 1-2 AA Alvorada 2019-04-17 23:14

场地: 一般

Interporto Interporto   AA Alvorada
1 进球 2
11 角球 4
4 半场角球 1
1 黄牌 2
1 红牌 1
0 判罚 0
3 换人 1
88 88
进攻
72 72
67 67
危险进攻
23 23
3 3
射正球门
3 3
13 13
射偏球门
8 8
Interporto Interporto   AA Alvorada
1 进球 0
4 角球 1
0 黄牌 0
0 红牌 0
0 判罚 0
0 换人 0
50 50
进攻
44 44
34 34
危险进攻
14 14
1 1
射正球门
1 1
8 8
射偏球门
5 5

得分

H F
1 1
0 2

事件

 • 5' - 第1角球 - Interporto
 • 13' - 第2角球 - AA Alvorada
 • 22' - 第3角球 - Interporto
 • 29' - 第4角球 - Interporto
 • 29' - 首先达到3个角球 - Interporto
 • 43' - 第5角球 - Interporto
 • 43' - 第1个进球 - (Interporto) -
 • 最后时刻得分 上半场 1-0
 • 48' - 第1?? 黄牌 - (AA Alvorada)
 • 51' - 第2?? 黄牌 - (Interporto)
 • 52' - 第2个进球 - (AA Alvorada) -
 • 39' - 第6角球 - AA Alvorada
 • 39' - 第7角球 - AA Alvorada
 • 60' - 第8角球 - Interporto
 • 60' - 首先达到5个角球 - Interporto
 • 64' - 第9角球 - Interporto
 • 65' - 第3个进球 - (AA Alvorada) -
 • 66' - 第10角球 - Interporto
 • 66' - 首先达到7个角球 - Interporto
 • 72' - 第11角球 - Interporto
 • 77' - 第12角球 - Interporto
 • 77' - 首先达到9个角球 - Interporto
 • 81' - 第1红牌 - (AA Alvorada)
 • 82' - 第13角球 - Interporto
 • 83' - 第3?? 黄牌 - (AA Alvorada)
 • 85' - 第14角球 - Interporto
 • 89' - 第15角球 - AA Alvorada
 • 90+5' - 第2红牌 - (Interporto)
 • 最后时刻得分 全场 1-2