Jiang Tao 6-8 Yan Zhang 2018-12-30 14:00

得分

1 2 3 4 5
Jiang Tao 6 11 8 11 6
Yan Zhang 11 6 11 2 11