BRI Sound Tigers 3-1 SPR雷鸟 2016-12-03 00:05

体育场: Cumberland County Civic Center : 1

BRI Sound Tigers BRI Sound Tigers   SPR雷鸟 SPR雷鸟
3 得分 1
21 射门 17
9 判罚 8
100 以多打少进球 0
3 / 3 - 0 / 1

得分

1 2 3 F
0 1 2 3
0 1 0 1

事件

  • 0-0: 第一阶段得分
  • 进球1 - BRI Sound Tigers
  • 进球2 - SPR雷鸟
  • 1-1: 第二阶段得分
  • 进球3 - BRI Sound Tigers
  • 首先获得2 - BRI Sound Tigers
  • 进球4 - BRI Sound Tigers
  • 首先获得3 - BRI Sound Tigers