HC Nove Zamky

斯洛伐克Extraliga 03/03 17:00 HC Nove Zamky v 普普拉德 View
斯洛伐克Extraliga 02/26 16:00 HC科塞思 v HC Nove Zamky View
斯洛伐克Extraliga 02/24 17:00 HC Nove Zamky v HK尼特拉 View
斯洛伐克Extraliga 02/19 16:00 MSHK日利纳 v HC Nove Zamky View
斯洛伐克Extraliga 02/17 17:00 [8] HC Nove Zamky v HKM佐伦 [6] 1-0
斯洛伐克Extraliga 02/14 17:00 [9] HC Nove Zamky v 杜卡全琴 [8] 3-1
斯洛伐克Extraliga 02/10 17:00 [9] HC Nove Zamky v MHC马丁 [5] 0-0
斯洛伐克Extraliga 02/05 16:00 [7] MHC马丁 v HC Nove Zamky [8] 2-1
斯洛伐克Extraliga 02/03 16:00 [8] 利普陀斯米古拉斯 v HC Nove Zamky [10] 2-6
斯洛伐克Extraliga 01/27 16:00 [5] 普普拉德 v HC Nove Zamky [10] 2-2
斯洛伐克Extraliga 01/22 16:00 [10] HC Nove Zamky v HC 05班斯卡比斯特里察 [2] 2-3
斯洛伐克Extraliga 01/20 17:00 [10] HC Nove Zamky v HC科塞思 [1] 0-4
斯洛伐克Extraliga 01/15 16:00 [2] HK尼特拉 v HC Nove Zamky [10] 1-3
斯洛伐克Extraliga 01/13 16:53 [9] HC Nove Zamky v MSHK日利纳 [4] 2-3
斯洛伐克Extraliga 01/08 15:48 [5] HKM佐伦 v HC Nove Zamky [9] 1-0
斯洛伐克Extraliga 01/06 15:46 [10] 杜卡全琴 v HC Nove Zamky [9] 3-0
斯洛伐克Extraliga 01/03 16:45 [9] HC Nove Zamky v MHC马丁 [5] 4-2
斯洛伐克Extraliga 12/30 17:00 [9] HC Nove Zamky v 利普陀斯米古拉斯 [6] 5-2
斯洛伐克Extraliga 12/28 16:30 [1] HC 05班斯卡比斯特里察 v HC Nove Zamky [9] 2-1
斯洛伐克Extraliga 12/26 16:00 [10] HC Nove Zamky v 普普拉德 [8] 7-2
斯洛伐克Extraliga 12/22 16:30 [2] HC科塞思 v HC Nove Zamky [10] 4-3
斯洛伐克Extraliga 12/20 17:00 [10] HC Nove Zamky v HK尼特拉 [3] 2-3
斯洛伐克Extraliga 12/11 17:00 [4] MSHK日利纳 v HC Nove Zamky [10] 7-2
斯洛伐克Extraliga 12/09 17:00 [10] HC Nove Zamky v HKM佐伦 [6] 3-6
斯洛伐克Extraliga 12/06 17:00 [10] HC Nove Zamky v 杜卡全琴 [7] 3-4
斯洛伐克Extraliga 12/04 16:00 [7] MHC马丁 v HC Nove Zamky [10] 3-4
斯洛伐克Extraliga 12/02 16:00 [8] 利普陀斯米古拉斯 v HC Nove Zamky [10] 2-1
斯洛伐克Extraliga 11/27 16:00 [10] HC Nove Zamky v HC 05班斯卡比斯特里察 [1] 3-2
斯洛伐克Extraliga 11/25 16:00 [10] 普普拉德 v HC Nove Zamky [9] 7-0
斯洛伐克Extraliga 11/20 16:00 [8] HC Nove Zamky v HC科塞思 [2] 1-2